Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningarna visas när det finns högst 100 000 sökresultat.

Sökresultat

Hittades 233 632 sökresultat. Sida 1/2337.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
0152K 00027353 Jäskis KUHA 880 880 0 ​ ​ nainen 1 1
0152K16880000007 Jäskis KUHA 688 688 0 Olkinuorala Sigfrid Olkinuoras g En Inhysing ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000014 Jäskis KUHA 688 688 0 Tynckölä Christer Carin ​ Peersd:r Pessin nainen 1688 1 1
0152K16880000021 Jäskis KUHA 688 688 0 Ollickala Mordare Mattz ​ Eschelss: Snickarj mies 1688 1 1
0152K16880000028 Jäskis KUHA 688 688 0 Ahola Moor värdin Olofz Wi ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000035 Jäskis KUHA 688 688 0 Kawandj: Haimila En gubbe Johan ​ Kostiain mies 1618 1688 1 1
0152K16880000042 Jäskis KUHA 688 688 0 Laitila Blind Gamble ​ Peer Laitinen 1618 1688 1 1
0152K16880000049 Jäskis KUHA 688 688 0 Lottala Gla: Thomas ​ Mårthenss: Arpoin mies 1608 1688 1 1
0152K16880000056 Jäskis KUHA 688 688 0 Niemis krog Hust: Maria ​ Olofzsson nainen 1688 1 1
0152K16880000063 Jäskis KUHA 688 688 0 Nätermålä Hust: Magdalena ​ Mårth:sson nainen 1688 1 1
0152K16880000070 Jäskis KUHA 688 688 0 Sawilax Gla: Anders Pöystis ​ ​ 1674 1688 1 1
0152K16880000077 Jäskis KUHA 688 688 0 Welckula Son Peer ​ mies 1674 1688 1 1
0152K16880000084 Jäskis KUHA 688 688 0 Kyrölä Mattz ​ Mårthensson Kyrö mies 1688 1 1
0152K16880000091 Jäskis KUHA 688 688 0 Mansickala Sona hust: Maria ​ Nilsd:r nainen 1663 1688 1 1
0152K16880000098 Jäskis KUHA 688 688 0 Mäskala Hustru, en gumma Hen ​ ​ nainen 1628 1688 1 1
0152K16880000105 Jäskis KUHA 688 688 0 Hatula Bertil Potinkara b: ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000112 Jäskis KUHA 688 688 0 Tynckölä Barn ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000119 Jäskis KUHA 688 688 0 Andriannjemi Ryttare Olofz barn M ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000126 Jäskis KUHA 688 688 0 Patiala Lars Pullis barn Lar ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000133 Jäskis KUHA 688 688 0 Kiurula Lars Hännises barn L Johan ​ mies 1688 1 1
0152K16880000140 Jäskis KUHA 688 688 0 Räickölä B: ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000147 Jäskis KUHA 688 688 0 Hallickala Peer Nilsson Hallika Matz ​ mies 1688 1 1
0152K16880000154 Jäskis KUHA 688 688 0 Kärkälä Eskel Eskelssons Ker Beata ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000161 Jäskis KUHA 688 688 0 Andriamj: Hinr: Nilss: Wiskari Lars ​ mies 1688 1 1
0152K16880000168 Jäskis KUHA 688 688 0 Jackowala Mattz Mattzsons Pari Matz ​ mies 1688 1 1
0152K16880000175 Jäskis KUHA 688 688 0 Jakola Erich Erichss: Nykäi Walborg ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000182 Jäskis KUHA 688 688 0 Safwilax Joh: Erichss: Tuisku Eric ​ mies 1688 1 1
0152K16880000189 Jäskis KUHA 688 688 0 Rahickala Peer Peerssons son P Peer ​ mies 1687 1688 1 1
0152K16880000196 Jäskis KUHA 688 688 0 Räickölä Issakas Rytt: Thomas ​ ​ mies 1688 1 1
0152K16890000200 Jäskis KUHA 689 689 0 Jakowala En gubbe Olof ​ Hendrss: Laitinen mies 1599 1689 1 1
0152K16890000207 Jäskis KUHA 689 689 0 Jakowala En gubbe Olof ​ Thomasson Rossi mies 1619 1689 1 1
0152K16890000214 Jäskis KUHA 689 689 0 Erickala Soldatens Swärner Sa Erich ​ Mahler mies 1619 1689 1 1
0152K16890000221 Jäskis KUHA 689 689 0 Peepola Anna ​ Ragwaldsd:r nainen 1689 1 1
0152K16890000228 Jäskis KUHA 689 689 0 Orawala Jöran Oloffsson Meld Maria ​ Jöransd:r nainen 1664 1689 1 1
0152K16890000235 Jäskis KUHA 689 689 0 Piepola Johan Piepos Swärmoor - ​ nainen 1689 1 1
0152K16890000242 Jäskis KUHA 689 689 0 Laitila Michel Kijfvers barn ​ ​ 1684 1689 1 1
0152K16890000249 Jäskis KUHA 689 689 0 Orawala Meldos barn Meldos ​ ​ 1689 1 1
0152K16900000260 Jäskis KUHA 690 690 0 Cnutilanhauta Simon Pullises hust: Anna ​ Jöransd:r nainen 1650 1690 1 1
0152K16900000267 Jäskis KUHA 690 690 0 Andrianmj: Peckan Anderss: hust Anna ​ Jöransd:r nainen 1620 1690 1 1
0152K16900000274 Jäskis KUHA 690 690 0 Hirsilambi Peer ​ Olofsson Cacko mies 1610 1690 1 1
0152K16900000281 Jäskis KUHA 690 690 0 Hallickala Peer ​ Olofss: Hallickas mies 1620 1690 1 1
0152K16910000292 Jäskis KUHA 691 691 0 Lottala Lars Peersson Arpois ​ ​ 1691 1 1
0152K16910000299 Jäskis KUHA 691 691 0 Sawiniemi Bengdt Tapois Rytt: Sigfred ​ Michelss: mies 1661 1691 1 1
0152K16910000306 Jäskis KUHA 691 691 0 Mälckiälä Sigfr: Salackas moor Ingeborg ​ Larssd:r nainen 1691 1 1
0152K16910000313 Jäskis KUHA 691 691 0 Lijkola And: Mårth:ss: Hatac Marg: ​ Sigfredsd:r mies 1646 1691 1 1
0152K16910000320 Jäskis KUHA 691 691 0 Ilmatoiwola Eschel Ulaskas son E ​ ​ 1626 1691 1 1
0152K16910000327 Jäskis KUHA 691 691 0 Ihalembälä En Tavast gumma en T Walborg ​ Sigfredsd:r nainen 1631 1691 1 1
0152K16920000338 Jäskis KUHA 692 692 0 Warpalax Michels hust: Michel Lijsbeta ​ Erichsd:r nainen 1647 1692 1 1
0152K16920000345 Jäskis KUHA 692 692 0 Ollickala Eschel ​ Erichss: Suickarj mies 1632 1692 1 1
0152K16920000352 Jäskis KUHA 692 692 0 Räickölä And: Olofss: mor And Carin ​ Thomasd:r nainen 1632 1692 1 1
0152K16920000359 Jäskis KUHA 692 692 0 Sawilax Tiggar: Olof Cuickas Anna ​ Hansd:r nainen 1632 1692 1 1
0152K16920000366 Jäskis KUHA 692 692 0 Sockala Maria ​ Mattsd:r nainen 1677 1692 1 1
0152K16920000373 Jäskis KUHA 692 692 0 Järfvenkylä Margeta ​ Hend:d:r nainen 1622 1692 1 1
0152K16920000380 Jäskis KUHA 692 692 0 Kurmanp: Jören Kujas hust: Jö Magdalena ​ Bertilsd:r nainen 1639 1692 1 1
0152K16920000387 Jäskis KUHA 692 692 0 Niemis Krog Erasmus ​ Erasmusson mies 1616 1692 1 1
0152K16920000394 Jäskis KUHA 692 692 0 Kurmanp: Mårthen ​ Jöransson Kaja mies 1679 1692 1 1
0152K16930000398 Jäskis KUHA 693 693 0 Tietäwälä Hend: Matises hust: ​ ​ nainen 1623 1693 1 1
0152K16930000405 Jäskis KUHA 693 693 0 Kempilä Jöran Skaffars enk: Brita ​ Pehrsd:r nainen 1610 1693 1 1
0152K16930000412 Jäskis KUHA 693 693 0 Laitila Olof Säckses pig: ! Dorothea ​ Simonsd:r nainen 1693 1 1
0152K16930000419 Jäskis KUHA 693 693 0 Lijkola Sigred ​ Mårth:d:r Hatacka nainen 1665 1693 1 1
0152K16930000426 Jäskis KUHA 693 693 0 Achtiala Rytt: Nils Piepos hu Dorothea ​ Mårth:d:r nainen 1643 1693 1 1
0152K16930000433 Jäskis KUHA 693 693 0 Pylckäs Skräddarens Peter ​ Simonsson mies 1678 1693 1 1
0152K16940000437 Jäskis KUHA 694 694 0 - Christer ​ Ropatti mies 1644 1694 1 1
0152K16940000444 Jäskis KUHA 694 694 0 Kärättilä Gla Geriuses enk: ​ ​ 1634 1694 1 1
0152K16940000451 Jäskis KUHA 694 694 0 Kuckola Elin ​ Peersd:r nainen 1661 1694 1 1
0152K16940000458 Jäskis KUHA 694 694 0 Järfvenkylä Thomas ​ Påhlsson Pulki mies 1613 1694 1 1
0152K16940000465 Jäskis KUHA 694 694 0 Andriannjeni Thomas ​ Kihlo mies 1634 1694 1 1
0152K16940000472 Jäskis KUHA 694 694 0 Warpastelle Påhls hust: Påhls{}P Anna ​ Bertilsd:r nainen 1654 1694 1 1
0152K16940000479 Jäskis KUHA 694 694 0 Lauckala Jöran Eschelsson Men Carin ​ nainen 1693 1694 1 1
0152K16940000486 Jäskis KUHA 694 694 0 Hannila Maria ​ nainen 1694 1694 1 1
0152K16940000493 Jäskis KUHA 694 694 0 Lijkola Simon ​ Olofsson mies 1690 1694 1 1
0152K16940000500 Jäskis KUHA 694 694 0 Pardala Peer Mattzsons d:r ​ ​ nainen 1693 1694 1 1
0152K16950000504 Jäskis KUHA 695 695 0 Lottala Arfveds hust: Arfwed Kirstin ​ Peersd:r nainen 1624 1695 1 1
0152K16950000511 Jäskis KUHA 695 695 0 Ahola Jacob Lijnväfv: hust Helin ​ Peersd:r nainen 1673 1695 1 1
0152K16950000518 Jäskis KUHA 695 695 0 Andriannjemi Johan ​ Mattsson mies 1685 1695 1 1
0152K16950000525 Jäskis KUHA 695 695 0 Kaskis Sigfrid Wellings moo Elin ​ Eschelsd:r nainen 1695 1 1
0152K16950000532 Jäskis KUHA 695 695 0 Kondus Jöran ​ Oloffson mies 1688 1695 1 1
0152K16950000539 Jäskis KUHA 695 695 0 Andriannj: Thomas Wiskaris barn ​ ​ 1690 1695 1 1
0152K16950000546 Jäskis KUHA 695 695 0 Kurmanp: Bertil Michelssons b Mårthen ​ mies 1690 1695 1 1
0152K16950000553 Jäskis KUHA 695 695 0 Seisula Matts Johanssons son Hendrich ​ mies 1695 1695 1 1
0152K16950000560 Jäskis KUHA 695 695 0 Kurmanp: Cnut Peerssons d:r C Carin ​ nainen 1693 1695 1 1
0152K16960000571 Jäskis KUHA 696 696 0 Patalax - ​ ​ - 1696 1 1
0152K16960000578 Jäskis KUHA 696 696 0 Koliola Andes Larssons barn Lars ​ mies 1693 1696 1 1
0152K16960000585 Jäskis KUHA 696 696 0 Kondus Erich Påhlssons barn Carin ​ nainen 1695 1696 1 1
0152K16960000592 Jäskis KUHA 696 696 0 Wirkiniemi Barn Thomas ​ mies 1696 1 1
0152K16960000599 Jäskis KUHA 696 696 0 Warixela Hendr: son Anders ​ mies 1696 1 1
0152K16960000606 Jäskis KUHA 696 696 0 Salackala Anders ​ Simonsson mies 1695 1696 1 1
0152K16960000613 Jäskis KUHA 696 696 0 Sindola Matts Anderssons son Anders ​ mies 1696 1696 1 1
0152K16960000620 Jäskis KUHA 696 696 0 Räickölä Matts ​ Thomasson mies 1687 1696 1 1
0152K16960000627 Jäskis KUHA 696 696 0 Kuparsari Mårtns son Henrich ​ mies 1696 1696 1 1
0152K16960000634 Jäskis KUHA 696 696 0 Noskua Carin ​ Johansd:r nainen 1685 1696 1 1
0152K16960000641 Jäskis KUHA 696 696 0 Noskua Simon Olofsons d:r Elinn ​ nainen 1690 1696 1 1
0152K16960000648 Jäskis KUHA 696 696 0 Oravala Christer Olofssons d Anna ​ nainen 1695 1696 1 1
0152K16960000655 Jäskis KUHA 696 696 0 Sindola Matts ​ Mattsson mies 1692 1696 1 1
0152K16960000662 Jäskis KUHA 696 696 0 Repo Brita ​ Joh:d:r nainen 1695 1696 1 1
0152K16960000669 Jäskis KUHA 696 696 0 Låttala Mattz Turkias d:r Ma Brita ​ nainen 1687 1696 1 1
0152K16960000676 Jäskis KUHA 696 696 0 Anders ​ Michelsson mies 1693 1696 1 1
0152K16960000683 Jäskis KUHA 696 696 0 Jäppis Påhl Mattzssons d:r Maria ​ nainen 1695 1696 1 1
0152K16960000690 Jäskis KUHA 696 696 0 Hännickälä Bendgt Michelssons s Oloff ​ mies 1696 1 1
0152K16960000697 Jäskis KUHA 696 696 0 Pullila Husman Bertil ​ Olofss: Pullin mies 1640 1696 1 1

Hittades 233 632 sökresultat. Sida 1/2337.