Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 1 221 sökresultat. Sida 3/13.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
1026R7527152 Kexholm (ort.) RIKI 1889 1889 402B B 6 Valtion virkamiehet Avioton poika Georgi ​ Jakovlev mies 1877 1 1
1026R7527859 Kexholm (ort.) RIKI 1889 1889 404A A 23 Porvarit Porvarin kuolleen tyttären Anna Zinkovan avioton tytär Jekaterina ​ Annantytär Zinkova nainen 1875 1 1
1026R7527880 Kexholm (ort.) RIKI 1889 1889 404B B 4 Porvarit Avioton tytär Olga ​ Anisiantytär Bogdanova nainen 1870 1 1
1026R7536728 Kexholm (ort.) RIKI 1895 1895 473B B 6 Työläiset Avioton poika Matvei ​ Niuminen mies 1882 1 1
1026R7539668 Kexholm (ort.) RIKI 1897 1897 492B B 12 Porvarit Porvarin avioton tytär Olga ​ Bogdanova nainen 1870 1 1
1026R7542440 Kexholm (ort.) RIKI 1898 1898 505B B 2 Työläiset Avioton poika Vasili ​ Nikolajev Levoska nainen 1871 1 1
1026R7545485 Kexholm (ort.) RIKI 1901 1901 531A A 15 Porvarit Porvarin kuolleen tyttären avioton tytär Olga ​ Pavlova Bogdanova nainen 1870 1 1
1026R7548530 Kexholm (ort.) RIKI 1904 1904 554A A 4 Työläiset Avioton poika Vasili ​ Nikolajev Levoska mies 1871 1 1
1026R7570223 Kexholm (ort.) RIKI 1820 1820 114B B 4 Orvot ja lesket Käkisalmessa asuva avioton tyttö Tatjana ​ nainen 1811 1 1
1026R7587828 Kexholm (ort.) RIKI 1817 1817 47A A 6 Lesket ja orvot Avioton lapsi Joan ​ Ivanov mies 1807 1 1
1026R7990146 Kexholm (ort.) RIKI 7 7 89 5 Käkisalmen kaupunki, porvari Andrei Vasiljev Zinkon talo 116, kortteli 11 Avioton tytär Jekaterina ​ Zinko nainen 27.10.1874 1 1
1026R8000296 Kexholm (ort.) RIKI 6 6 11B B 5 Käkisalmi Avioton poika Vasili ​ mies 5.4.1865 1 1
1026R8004524 Kexholm (ort.) RIKI 6 6 18 3 Käkisalmi, työläiset Avioton tytär Paraskeva ​ Ivanova Matvejev nainen 20.10.1853 1 1
1026R8004727 Kexholm (ort.) RIKI 6 6 18 11 Käkisalmi, työläiset Avioton poika Nikita ​ Mihailov Matfejev mies 5.9.1846 1 1
1026R821a0000609 Kexholm (ort.) RIKI 821a 821a 25B B 7 Käkisalmi Avioton lapsi Anna ​ Sylikum.Fokina nainen 1809 1 1
1026R825a0000436 Kexholm (ort.) RIKI 825a 825a 112B B 6 Käkisalmi Avioton lapsi Anna ​ Vasiljeva nainen 1815 1 1
1026R826a0000475 Kexholm (ort.) RIKI 826a 826a 141B B 13 Käkisalmi Avioton lapsi Anna ​ Sylikum.Vasiljeva nainen 1815 1 1
1026R826a0000489 Kexholm (ort.) RIKI 826a 826a 142B B 1 Käkisalmi Avioton lapsi; maaorja Vasili ​ Sylikum.Nikolajev mies 1819 1 1
1026R827a0000262 Kexholm (ort.) RIKI 827a 827a 181A A 12 Käkisalmi Avioton poika Zinovi ​ Sylikum.Ivanov mies 1819 1 1
1026R827a0000269 Kexholm (ort.) RIKI 827a 827a 181A A 19 Käkisalmi Avioton tyttö Stepanida ​ Aleksejeva nainen 1814 1 1
1026R827a0000612 Kexholm (ort.) RIKI 827a 827a 185A A 4 Käkisalmi Avioton tyttö Anna ​ Sylikum. Fokina nainen 1810 1 1
1026R827a0000619 Kexholm (ort.) RIKI 827a 827a 185A A 11 Käkisalmi Avioton lapsi Grigori ​ Sylikum. Vasiljev mies 1816 1 1
1026R829a0000557 Kexholm (ort.) RIKI 829a 829a 252B B 10 Käkisalmi Avioton lapsi Tatjana ​ Ivanova nainen 1812 1 1
1026R829a0000564 Kexholm (ort.) RIKI 829a 829a 252B B 17 Käkisalmi Avioton lapsi Anna ​ Grigorjeva nainen 1817 1 1
1026R829a0000571 Kexholm (ort.) RIKI 829a 829a 252B B 24 Käkisalmi Avioton lapsi Boris ​ Ivanov mies 1827 1 1
1026R829a0000578 Kexholm (ort.) RIKI 829a 829a 253A A 3 Käkisalmi Avioton lapsi Marija ​ Jakovleva nainen 1825 1 1
1026R829a0000585 Kexholm (ort.) RIKI 829 829 253A A 10 Käkisalmi Avioton lapsi Paraskeva ​ Könönen nainen 1829 1 1
1026R830a0000596 Kexholm (ort.) RIKI 830a 830a 286B B 10 Käkisalmi Avioton lapsi Marija ​ Sylikum Ivanova nainen 1812 1 1
1026R830a0000617 Kexholm (ort.) RIKI 830a 830a 287A A 13 Käkisalmi Avioton lapsi Jegor ​ Anufrijev mies 1819 1 1
1026R830a0000624 Kexholm (ort.) RIKI 830a 830a 287A A 20 Käkisalmi Avioton lapsi Anna ​ Vasiljeva nainen 1815 1 1
1026R830a0000631 Kexholm (ort.) RIKI 830a 830a 287A A 27 Käkisalmi Avioton lapsi Marija ​ Gavrilova nainen 1818 1 1
1026R830a0000638 Kexholm (ort.) RIKI 830a 830a 287B B 7 Käkisalmi Avioton lapsi Aleksandr ​ Ivanov mies 1828 1 1
1026R830a0000645 Kexholm (ort.) RIKI 830a 830a 287B B 14 Käkisalmi Avioton lapsi Marfa ​ Ivanova nainen 1828 1 1
1026R830a0000652 Kexholm (ort.) RIKI 830a 830a 287B B 21 Käkisalmi Avioton lapsi Paraskeva ​ Lukina nainen 1821 1 1
1026R830a0000659 Kexholm (ort.) RIKI 830a 830a 287B B 28 Käkisalmi Avioton lapsi Nikolai ​ Ivanov mies 1829 1 1
1026R831a0000586 Kexholm (ort.) RIKI 831a 831a 311B B 2 Käkisalmi Avioton lapsi Sergei ​ Avdejev mies 1818 1 1
1026R831a0000593 Kexholm (ort.) RIKI 831a 831a 311B B 9 Käkisalmi Avioton lapsi Zinovija ​ Ivanova nainen 1819 1 1
1026R831a0000600 Kexholm (ort.) RIKI 831a 831a 311B B 16 Käkisalmi Avioton lapsi Ivan ​ Feodorov mies 1819 1 1
1026R831a0000607 Kexholm (ort.) RIKI 831a 831a 311B B 23 Käkisalmi Avioton lapsi Anisija ​ Nikolajeva nainen 1822 1 1
1026R831a0000614 Kexholm (ort.) RIKI 831a 831a 311B B 30 Käkisalmi Avioton lapsi Nikolai ​ Andrejev mies 1818 1 1
1026R831a0000621 Kexholm (ort.) RIKI 831a 831a 312A A 7 Käkisalmi Avioton lapsi Marfa ​ Ivanova nainen 1828 1 1
1026R832a0000548 Kexholm (ort.) RIKI 832a 832a 334B B 9 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Pelagija ​ Fomina nainen 1823 1 1
1026R832a0000569 Kexholm (ort.) RIKI 832a 832a 335A A 16 Käkisalmi Avioton lapsi Stepanida ​ Aleksejeva nainen 1814 1 1
1026R832a0000583 Kexholm (ort.) RIKI 832a 832a 335B B 7 Käkisalmi Avioton lapsi Anna ​ Andrejeva nainen 1819 1 1
1026R832a0000590 Kexholm (ort.) RIKI 832a 832a 335B B 14 Käkisalmi Avioton lapsi Mihail ​ Timofejev mies 1828 1 1
1026R832a0000597 Kexholm (ort.) RIKI 832a 832a 335B B 21 Käkisalmi Avioton lapsi Marfa ​ Ivanova nainen 1828 1 1
1026R832a0000688 Kexholm (ort.) RIKI 832a 832a 338B B 10 Käkisalmi Avioton lapsi Mihail ​ Vasiljev mies 1816 1 1
1026R833a0000566 Kexholm (ort.) RIKI 833a 833a 358B B 19 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Varvara ​ Nikolajeva nainen 1829 1 1
1026R833a0000594 Kexholm (ort.) RIKI 833a 833a 359B B 4 Käkisalmi Avioton lapsi Anastasija ​ Avdejev nainen 1815 1 1
1026R833a0000601 Kexholm (ort.) RIKI 833a 833a 359B B 11 Käkisalmi Avioton lapsi Anna ​ Fokina nainen 1810 1 1
1026R833a0000608 Kexholm (ort.) RIKI 833a 833a 359B B 18 Käkisalmi Avioton lapsi Jekaterina ​ Petrova nainen 1814 1 1
1026R833a0000615 Kexholm (ort.) RIKI 833a 833a 359B B 25 Käkisalmi Avioton lapsi Lukjan ​ Ivanov mies 1820 1 1
1026R834a0000626 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 380B B 9 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Melanija ​ Fomina nainen 1822 1 1
1026R834a0000647 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381A A 11 Käkisalmi Avioton lapsi Anastasija ​ Avdejeva nainen 1815 1 1
1026R834a0000654 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381A A 18 Käkisalmi Avioton lapsi Jevdokija ​ Andrejeva nainen 1816 1 1
1026R834a0000661 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381A A 25 Käkisalmi Avioton lapsi Jekaterina ​ Petrova nainen 1814 1 1
1026R834a0000668 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381A A 32 Käkisalmi Avioton lapsi Lukjan ​ Ivanov mies 1820 1 1
1026R834a0000675 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381B B 6 Käkisalmi Avioton lapsi Marija ​ Jakovleva nainen 1825 1 1
1026R834a0000780 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 384A A 4 Käkisalmi Avioton lapsi Marja ​ Fedorova nainen 1829 1 1
1026R838a0000698 Kexholm (ort.) RIKI 838a 838a 402B B 6 Käkisalmi hänen avioton lapsi Natalija ​ nainen 1832 1 1
1026R838a0000740 Kexholm (ort.) RIKI 838a 838a 403B B 21 Käkisalmi Avioton Marja ​ Bogdanova nainen 1825 1 1
1026R839a0000471 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 419A A 4 Käkisalmi Avioton lapsi Anisija ​ Nikolajeva nainen 1822 1 1
1026R839a0000681 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 423A A 2 Käkisalmi Avioton Anna ​ Ivanova nainen 1816 1 1
1026R839a0000688 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 423A A 9 Käkisalmi Avioton Anastasija ​ Dmitrijeva nainen 1799 1 1
1026R840a0000699 Kexholm (ort.) RIKI 840a 840a 444B B 6 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Gavriil ​ mies 1825 1 1
1026R840a0000734 Kexholm (ort.) RIKI 840a 840a 446A A 12 Käkisalmi Hänen avioton tytär Marija ​ nainen 1818 1 1
1026R840a0000741 Kexholm (ort.) RIKI 840a 840a 446A A 19 Käkisalmi Avioton lapsi Stefanida ​ Aleksejeva nainen 1814 1 1
1026R840a0000748 Kexholm (ort.) RIKI 840a 840a 446A A 26 Käkisalmi Avioton lapsi Anastasija ​ Dmitrijeva nainen 1829 1 1
1026R841a0000815 Kexholm (ort.) RIKI 841a 841a 19A A 3 Käkisalmi Avioton lapsi Akilina ​ Jefimova nainen 1833 1 1
1026R841a0000836 Kexholm (ort.) RIKI 841a 841a 19B B 7 Käkisalmi Avioton lapsi Anna ​ Ivanova nainen 1816 1 1
1026R841a0000843 Kexholm (ort.) RIKI 841a 841a 19B B 14 Käkisalmi Avioton lapsi Agripina ​ Nikolajeva nainen 1828 1 1
1026R841a0000850 Kexholm (ort.) RIKI 841a 841a 19B B 21 Käkisalmi Avioton lapsi Lukjan ​ Ivanov mies 1819 1 1
1026R842a0000875 Kexholm (ort.) RIKI 842a 842a 39B B 18 Käkisalmi Avioton lapsi Natalia ​ Dmitrijeva nainen 1826 1 1
1026R843a0000956 Kexholm (ort.) RIKI 843a 843a 68A A 8 Käkisalmi Avioton Tatjana ​ Filipova nainen 1820 1 1
1026R843a0000963 Kexholm (ort.) RIKI 843a 843a 68A A 15 Käkisalmi Avioton Lukjan ​ Ivanov mies 1819 1 1
1026R845a0000915 Kexholm (ort.) RIKI 845a 845a 109A A 9 Käkisalmi Avioton Tatjana ​ Konstantinova nainen 1821 1 1
1026R845a0000922 Kexholm (ort.) RIKI 845a 845a 109A A 16 Käkisalmi Avioton Natalia ​ Ivanova nainen 1833 1 1
1026R846a0000737 Kexholm (ort.) RIKI 846a 846a 134A A 10 Käkisalmi Avioton tyttö Paraskeva ​ Bogdanova Rybak nainen 1828 1 1
1026R846a0000772 Kexholm (ort.) RIKI 846a 846a 135B B 12 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Anna ​ nainen 1834 1 1
1026R846a0000779 Kexholm (ort.) RIKI 846a 846a 136A A 3 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Natalia ​ Petrova nainen 1844 1 1
1026R846a0000786 Kexholm (ort.) RIKI 846a 846a 136A A 10 Käkisalmi Avioton lapsi Maria ​ Ivanova Poldonen nainen 1823 1 1
1026R847a0000734 Kexholm (ort.) RIKI 847a 847a 160A A 8 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Varvara ​ Nikolajeva nainen 1830 1 1
1026R847a0000783 Kexholm (ort.) RIKI 847a 847a 161B B 12 Käkisalmi Avioton Marja ​ Aleksejeva Iljina nainen 1820 1 1
1026R848a0000829 Kexholm (ort.) RIKI 848a 848a 187A A 4 Käkisalmi Avioton Tatjana ​ Filipova nainen 1817 1 1
1026R848a0000836 Kexholm (ort.) RIKI 848a 848a 187A A 11 Käkisalmi Avioton Sergei ​ Avdejev mies 1817 1 1
1026R849a0000574 Kexholm (ort.) RIKI 849a 849a 207B B 5 Käkisalmi Avioton lapsi Pavel ​ mies 1843 1 1
1026R849a0000847 Kexholm (ort.) RIKI 849a 849a 216A A 14 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Anna ​ nainen 1834 1 1
1026R849a0000854 Kexholm (ort.) RIKI 849a 849a 216B B 5 Käkisalmi Avioton Anastasia ​ Avdejeva nainen 1815 1 1
1026R849a0000861 Kexholm (ort.) RIKI 849a 849a 216B B 12 Käkisalmi Avioton Lukjan ​ Ivanov mies 1819 1 1
1026R850a0000767 Kexholm (ort.) RIKI 850a 850a 244A A 4 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Daria ​ Petrova nainen 1841 1 1
1026R850a0000795 Kexholm (ort.) RIKI 850a 850a 245A A 9 Käkisalmi Avioton Natalia ​ Dmitrijeva nainen 1826 1 1
1026R850a0000802 Kexholm (ort.) RIKI 850a 850a 245A A 16 Käkisalmi Avioton Andrei ​ Bogdanov mies 1839 1 1
1026R851a0000792 Kexholm (ort.) RIKI 851a 851a 20B B 4 Käkisalmi Avioton Maria ​ Aleksejeva Iljina nainen 1820 1 1
1026R851a0000806 Kexholm (ort.) RIKI 851a 851a 20B B 18 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Nadezhda ​ nainen 1849 1 1
1026R852a0000796 Kexholm (ort.) RIKI 852a 852a 44A A 8 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Nadezhda ​ nainen 1849 1 1
1026R852a0000803 Kexholm (ort.) RIKI 852a 852a 44B B 3 Käkisalmi Avioton Grigori ​ Vasiljev mies 1838 1 1
1026R853a0000793 Kexholm (ort.) RIKI 853a 853a 64D D 3 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Darja ​ Petrova nainen 1841 1 1
1026R853a0000835 Kexholm (ort.) RIKI 853a 853a 66B B 8 Käkisalmi Avioton Grigori ​ Vasiljev Kalinin mies 1821 1 1
1026R853a0000842 Kexholm (ort.) RIKI 853a 853a 66B B 15 Käkisalmi Avioton Feodor ​ Andrejev Rekko mies 1825 1 1
1026R854a0000797 Kexholm (ort.) RIKI 854a 854a 86A A 10 Käkisalmi avioton lapsi Jekaterina ​ nainen 1848 1 1

Hittades 1 221 sökresultat. Sida 3/13.