Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 796 sökresultat. Sida 1/8.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
1026R834a0000002 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 369B B 2 Käkisalmi Vaimo Jevfimija ​ Stefanova nainen 1805 1 1
1026R834a0000009 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 369B B 9 Käkisalmi Diakoni Nikolai ​ Fedorov Muzovski mies 1796 1 1
1026R834a0000016 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 369B B 16 Käkisalmi Lapsi Dormadont ​ mies 1834 1 1
1026R834a0000023 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 370A A 3 Käkisalmi Everstiluutnantti, ritari Aleksandr ​ Semenov Mejev mies 1776 1 1
1026R834a0000030 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 370A A 10 Käkisalmi Kirvesmies Nikita ​ Sokolov mies 1790 1 1
1026R834a0000037 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 370A A 17 Käkisalmi Lapsi Aleksandr ​ mies 1833 1 1
1026R834a0000044 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 370B B 5 Käkisalmi Lapsi Aleksandra ​ nainen 1827 1 1
1026R834a0000051 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 370B B 12 Käkisalmi Vaimo Marja ​ Petrova nainen 1797 1 1
1026R834a0000058 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 370B B 19 Käkisalmi Vaimo Aleksandra ​ Matfejeva nainen 1799 1 1
1026R834a0000065 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 371A A 5 Käkisalmi Aliupseeri Aleksei ​ Koshkarev mies 1794 1 1
1026R834a0000072 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 371A A 12 Käkisalmi Rivimies Avdei ​ Gaidukov mies 1786 1 1
1026R834a0000079 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 371A A 19 Käkisalmi Rivimies Ivan ​ Minin mies 1774 1 1
1026R834a0000086 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 371A A 26 Käkisalmi Rivimies Josif ​ Fedotov mies 1778 1 1
1026R834a0000093 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 371A A 33 Käkisalmi Rivimies Nikolai ​ Lazarev mies 1785 1 1
1026R834a0000100 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 371B B 4 Käkisalmi Rivimies Timofei ​ Osolodkin mies 1780 1 1
1026R834a0000107 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 371B B 11 Käkisalmi Vaimo Anna ​ Andrejeva nainen 1799 1 1
1026R834a0000114 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 371B B 18 Käkisalmi Vaimo Marja ​ Ivanova nainen 1787 1 1
1026R834a0000121 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 371B B 25 Käkisalmi Lapsi Vasili ​ mies 1832 1 1
1026R834a0000128 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 371B B 32 Käkisalmi Rivimies Fedor ​ Borisov mies 1793 1 1
1026R834a0000135 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 372A A 4 Käkisalmi Rivimies Stefan ​ Vasiljev mies 1782 1 1
1026R834a0000142 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 372A A 11 Käkisalmi Rivimies Dementi ​ Klenin mies 1780 1 1
1026R834a0000149 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 372A A 18 Käkisalmi Rivimies Anton ​ Spiridonov mies 1795 1 1
1026R834a0000156 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 372A A 25 Käkisalmi Rivimies Dmitri ​ Rugov mies 1787 1 1
1026R834a0000163 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 372A A 32 Käkisalmi Lapsi Natalija ​ nainen 1828 1 1
1026R834a0000170 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 372B B 2 Käkisalmi Rivimies Samuil ​ Groshev mies 1780 1 1
1026R834a0000177 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 372B B 9 Käkisalmi Rivimies Fedor ​ Petrov mies 1794 1 1
1026R834a0000184 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 372B B 16 Käkisalmi Rivimies Zinovi ​ Panfilov mies 1785 1 1
1026R834a0000191 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 372B B 23 Käkisalmi Rivimies Miron ​ Sergejev mies 1808 1 1
1026R834a0000198 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 372B B 30 Käkisalmi Rivimies Vasili ​ Gluhov mies 1792 1 1
1026R834a0000205 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 373A A 3 Käkisalmi Lapsi Jevdokija ​ nainen 1823 1 1
1026R834a0000212 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 373A A 10 Käkisalmi Rivimies Artamon ​ Ivanov mies 1784 1 1
1026R834a0000219 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 373A A 17 Käkisalmi Lapsi Nikolai ​ mies 1822 1 1
1026R834a0000226 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 373A A 24 Käkisalmi Rivimies Petr ​ Maslennikov mies 1804 1 1
1026R834a0000233 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 373A A 31 Käkisalmi Rivimies Juri ​ Jakubov mies 1779 1 1
1026R834a0000240 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 373B B 4 Käkisalmi Lapsi Ivan ​ mies 1830 1 1
1026R834a0000247 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 373B B 11 Käkisalmi Lapsi Pavel ​ mies 1825 1 1
1026R834a0000254 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 373B B 18 Käkisalmi Lapsi Anna ​ nainen 1832 1 1
1026R834a0000261 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 374A A 4 Käkisalmi Lapsi Kapiton ​ mies 1827 1 1
1026R834a0000268 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 374A A 11 Käkisalmi Invalidikoment. rivimies Andrei ​ Ivanov mies 1763 1 1
1026R834a0000275 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 374A A 18 Käkisalmi Vaimo Darja ​ Ivanova nainen 1804 1 1
1026R834a0000282 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 374B B 2 Käkisalmi Leski Jevdokija ​ Ivanova nainen 1789 1 1
1026R834a0000289 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 374B B 9 Käkisalmi Leski Marja ​ Timofejeva nainen 1776 1 1
1026R834a0000296 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 374B B 16 Käkisalmi Lapsi Nikolai ​ mies 1817 1 1
1026R834a0000303 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 375A A 2 Käkisalmi Vaimo Agafija ​ Kuzmina nainen 1772 1 1
1026R834a0000310 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 375A A 9 Käkisalmi Lapsi Anastasija ​ nainen 1805 1 1
1026R834a0000317 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 375A A 16 Käkisalmi Lapsi Ilja ​ mies 1831 1 1
1026R834a0000324 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 375A A 23 Käkisalmi Kauppias Prokopi ​ Petrov Bojarinov mies 1772 1 1
1026R834a0000331 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 375A A 30 Käkisalmi Kauppias Nikolai ​ Prokopijev Bojarinov mies 1808 1 1
1026R834a0000338 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 375B B 4 Käkisalmi Lapsi Ivan ​ mies 1819 1 1
1026R834a0000345 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 375B B 11 Käkisalmi Lapsi Feodor ​ mies 1806 1 1
1026R834a0000352 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 375B B 18 Käkisalmi Kauppias Stefan ​ Denisov 2:n Kannin mies 1785 1 1
1026R834a0000359 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 375B B 25 Käkisalmi Lapsi Paraskeva ​ nainen 1833 1 1
1026R834a0000366 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 375B B 32 Käkisalmi Kauppias, leski Foka ​ Semenov Kannin mies 1769 1 1
1026R834a0000373 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 376A A 1 Käkisalmi Kauppias, leski Ivan ​ Feodorov Kannin mies 1799 1 1
1026R834a0000380 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 376A A 8 Käkisalmi Vaimo Darja ​ Ivanova nainen 1798 1 1
1026R834a0000387 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 376A A 15 Käkisalmi Lapsi Jekaterina ​ nainen 1830 1 1
1026R834a0000394 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 376A A 22 Käkisalmi Lapsi Natalija ​ nainen 1818 1 1
1026R834a0000401 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 376B B 4 Käkisalmi Räätäli ammattikunnan mestari Ivan ​ Ivanov Balamutov mies 1769 1 1
1026R834a0000408 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 376B B 11 Käkisalmi Lapsi Vasili ​ mies 1832 1 1
1026R834a0000415 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 377A A 3 Käkisalmi Lapsi Ivan ​ mies 1807 1 1
1026R834a0000422 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 377A A 10 Käkisalmi Kaupunkilainen Ivan ​ Ivanov Lisitzin mies 1785 1 1
1026R834a0000429 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 377A A 17 Käkisalmi Lapsi Marija ​ nainen 1807 1 1
1026R834a0000436 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 377A A 24 Käkisalmi Tytär Jevdokija ​ nainen 1814 1 1
1026R834a0000443 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 377A A 31 Käkisalmi Lapsi Ivan ​ mies 1826 1 1
1026R834a0000450 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 377B B 5 Käkisalmi Lapsi Nikolai ​ mies 1826 1 1
1026R834a0000457 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 377B B 12 Käkisalmi Vaimo Jekaterina ​ Vasiljeva nainen 1797 1 1
1026R834a0000464 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 377B B 19 Käkisalmi Leski Matrena ​ Anisimova nainen 1769 1 1
1026R834a0000471 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 377B B 26 Käkisalmi Lapsi Georgi ​ mies 1824 1 1
1026R834a0000478 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 377B B 33 Käkisalmi Lapsi Jevdokija ​ nainen 1832 1 1
1026R834a0000485 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 378A A 7 Käkisalmi Lapsi Marija ​ nainen 1826 1 1
1026R834a0000492 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 378A A 14 Käkisalmi Kaupunkilainen Nikolai ​ Ivanov mies 1789 1 1
1026R834a0000499 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 378A A 21 Käkisalmi Lapsi Agafija ​ nainen 1827 1 1
1026R834a0000506 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 378A A 28 Käkisalmi Lapsi Jekaterina ​ Feodorova nainen 1827 1 1
1026R834a0000513 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 378B B 6 Käkisalmi Leski Pelagija ​ Sergejeva nainen 1775 1 1
1026R834a0000520 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 378B B 13 Käkisalmi Leski Matrena ​ Andrejeva nainen 1784 1 1
1026R834a0000527 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 378B B 20 Käkisalmi Lapsi Agripina ​ nainen 1816 1 1
1026R834a0000534 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 379A A 1 Käkisalmi Veli Dmitri ​ Vasiljev Matfejev mies 1806 1 1
1026R834a0000541 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 379A A 8 Käkisalmi Lapsi Vasili ​ mies 1820 1 1
1026R834a0000548 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 379A A 15 Käkisalmi Talollinen Lupp ​ Rodionov mies 1804 1 1
1026R834a0000555 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 379B B 3 Käkisalmi Lapsi Feodosija ​ nainen 1820 1 1
1026R834a0000562 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 379B B 10 Käkisalmi Lapsi Agripina ​ nainen 1827 1 1
1026R834a0000569 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 379B B 17 Käkisalmi Vaimo Marja ​ Andrejeva nainen 1790 1 1
1026R834a0000576 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 379B B 24 Käkisalmi Tilaton Semen ​ Jegorov Pavilainen mies 1762 1 1
1026R834a0000583 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 379B B 31 Käkisalmi Lapsi Irina ​ nainen 1827 1 1
1026R834a0000590 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 380A A 4 Käkisalmi Hänen lapset Ivan ​ mies 1820 1 1
1026R834a0000597 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 380A A 11 Käkisalmi Vaimo Anna ​ Petrova nainen 1 1
1026R834a0000604 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 380A A 18 Käkisalmi Vaimo Akilina ​ Vasiljeva nainen 1805 1 1
1026R834a0000611 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 380A A 25 Käkisalmi Sisar Jelena ​ Vasiljeva nainen 1809 1 1
1026R834a0000618 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 380B B 1 Käkisalmi Tilattoman tytär Anna ​ Filipova nainen 1798 1 1
1026R834a0000625 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 380B B 8 Käkisalmi Tilattoman lapsi Jekaterina ​ Ivanova nainen 1779 1 1
1026R834a0000632 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 380B B 15 Käkisalmi Vapautettu maaorja Aleksei ​ Petrov mies 1785 1 1
1026R834a0000639 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381A A 3 Käkisalmi Vapautettu maaorja Paraskeva ​ Mitrofanova nainen 1761 1 1
1026R834a0000646 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381A A 10 Käkisalmi Lapsi Sergei ​ Avdejev mies 1818 1 1
1026R834a0000653 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381A A 17 Käkisalmi Avioton lapsi Anna ​ Grigorjeva nainen 1817 1 1
1026R834a0000660 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381A A 24 Käkisalmi Avioton lapsi Vasili ​ Duvanov mies 1822 1 1
1026R834a0000667 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381A A 31 Käkisalmi Avioton lapsi Ivan ​ Borisov mies 1827 1 1
1026R834a0000674 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381B B 5 Käkisalmi Avioton lapsi Vera ​ Iljina nainen 1826 1 1
1026R834a0000681 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381B B 12 Käkisalmi Avioton lapsi Anna ​ ? Sakio nainen 1817 1 1
1026R834a0000688 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 381B B 19 Käkisalmi Lapsi Anastasija ​ nainen 1832 1 1
1026R834a0000695 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 382A A 3 Käkisalmi Vanki Pavel ​ Jevdokimov mies 1762 1 1

Hittades 796 sökresultat. Sida 1/8.