Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 42 sökresultat. Sida 1/1.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
1026R834a0000737 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 3 Käkisalmi Avioton lapsi Paraskeva ​ Feodorova nainen 1811 1 1
1026R834a0000744 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 10 Käkisalmi Riiskan kylän sukutilan talollinen Nikifor ​ Grigorjev Telitzin mies 1772 1 1
1026R834a0000751 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 17 Käkisalmi Vaimo Fekla ​ Jakovleva nainen 1799 1 1
1026R834a0000758 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 3 Käkisalmi tytär Darja ​ nainen 1799 1 1
1026R834a0000765 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 10 Käkisalmi Tilaton Pavel ​ Fedorov mies 1 1
1026R834a0000772 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 17 Käkisalmi Lapsi Glikerija ​ nainen 1833 1 1
1026R834a0000738 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 4 Käkisalmi Lohijoen kylän talollinen Zahar ​ Feodorov Kannin mies 1768 1 1
1026R834a0000745 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 11 Käkisalmi Vaimo Nadezhda ​ Feodorova nainen 1781 1 1
1026R834a0000752 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 18 Käkisalmi Lapsi Grigori ​ mies 1827 1 1
1026R834a0000759 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 4 Käkisalmi Riiskan kylän talollinen Ivan ​ Sergejev Kannin mies 1807 1 1
1026R834a0000766 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 11 Käkisalmi Sortanlahden talollinen Foma ​ Ivanov Lagunov mies 1785 1 1
1026R834a0000773 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 18 Käkisalmi Sortanlahten kylän tilattoman tytär Uljana ​ Fadejeva nainen 1778 1 1
1026R834a0000739 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 5 Käkisalmi Vaimo Pelagija ​ Aleksandrova nainen 1773 1 1
1026R834a0000746 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 12 Käkisalmi Lapsi Petr ​ mies 1816 1 1
1026R834a0000753 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 19 Käkisalmi Lapsi Aleksandra ​ nainen 1821 1 1
1026R834a0000760 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 5 Käkisalmi Vaimo Ustinija ​ Nikiforova nainen 1809 1 1
1026R834a0000767 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 12 Käkisalmi Vaimo Anna ​ Ivanova nainen 1791 1 1
1026R834a0000774 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 19 Käkisalmi Sotamiehen leski Ustinija ​ Andrejeva nainen 1787 1 1
1026R834a0000740 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 6 Käkisalmi Lapsi Jakov ​ mies 1805 1 1
1026R834a0000747 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 13 Käkisalmi Lapsi Feodor ​ mies 1822 1 1
1026R834a0000754 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 20 Käkisalmi Lapsi Agripina ​ nainen 1824 1 1
1026R834a0000761 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 6 Käkisalmi Lapsi Larion ​ mies 1828 1 1
1026R834a0000768 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 13 Käkisalmi Lapsi Jelena ​ nainen 1821 1 1
1026R834a0000775 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 20 Käkisalmi Hänen lapset Ivan ​ Vasiljev mies 1826 1 1
1026R834a0000741 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 7 Käkisalmi Lapsi Andrei ​ mies 1810 1 1
1026R834a0000748 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 14 Käkisalmi Lapsi Trifon ​ mies 1826 1 1
1026R834a0000755 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 21 Käkisalmi Lapsi Olga ​ nainen 1829 1 1
1026R834a0000762 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 7 Käkisalmi Tilaton Afanasi ​ Vasiljev Matfejev mies 1787 1 1
1026R834a0000769 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 14 Käkisalmi Lapsi Aleksandra ​ nainen 1825 1 1
1026R834a0000776 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 21 Käkisalmi Lapsi Savva ​ Vasiljev mies 1829 1 1
1026R834a0000735 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 1 Käkisalmi Avioton lapsi Vasili ​ Bogdanov mies 1812 1 1
1026R834a0000742 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 8 Käkisalmi Lapsi Agripina ​ nainen 1807 1 1
1026R834a0000749 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 15 Käkisalmi Lapsi Aleksandr ​ mies 1830 1 1
1026R834a0000756 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 1 Käkisalmi Riiskan kylän sukutilan talollinen Sergei ​ Feodorov Kannin mies 1775 1 1
1026R834a0000763 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 8 Käkisalmi Vaimo Jekaterina ​ Jakovleva nainen 1788 1 1
1026R834a0000770 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 15 Käkisalmi Sortanlahten tilaton Ivan ​ Ivanov Kazak mies 1808 1 1
1026R834a0000736 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 2 Käkisalmi Avioton lapsi Anastasija ​ Bogdanova nainen 1826 1 1
1026R834a0000743 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 9 Käkisalmi Lapsi Jekaterina ​ nainen 1812 1 1
1026R834a0000750 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383A A 16 Käkisalmi Riiskan sukutilan talollinen Mihail ​ Nikiforov Telitzin mies 1799 1 1
1026R834a0000757 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 2 Käkisalmi Vaimo Varvara ​ Andrejeva nainen 1783 1 1
1026R834a0000764 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 9 Käkisalmi Lapsi Mihail ​ mies 1824 1 1
1026R834a0000771 Kexholm (ort.) RIKI 834a 834a 383B B 16 Käkisalmi Vaimo Akilina ​ Aleksejeva nainen 1816 1 1

Hittades 42 sökresultat. Sida 1/1.