Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 732 sökresultat. Sida 1/8.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
1026R839a0000001 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 409B B 1 Käkisalmi Vanhin pappi Aleksei ​ Romanov Vladykin mies 1800 1 1
1026R839a0000008 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 410A A 1 Käkisalmi Vaimo Agapija ​ Gavrilova nainen 1808 1 1
1026R839a0000015 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 410A A 8 Käkisalmi Lapsi Jefgraf ​ mies 1836 1 1
1026R839a0000022 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 410A A 15 Käkisalmi Hänen lapset Nadezhda ​ nainen 1821 1 1
1026R839a0000029 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 410B B 5 Käkisalmi Lapsi Petr ​ mies 1836 1 1
1026R839a0000036 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 410B B 12 Käkisalmi Tytär Jekaterina ​ nainen 1810 1 1
1026R839a0000043 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 410B B 19 Käkisalmi Virkamies Ivan ​ Maksimov mies 1797 1 1
1026R839a0000050 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 411A A 1 Käkisalmi Rummuttaja Ivan ​ Kokorin mies 1798 1 1
1026R839a0000057 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 411A A 8 Käkisalmi Rivimies Pavel ​ Matchur mies 1800 1 1
1026R839a0000064 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 411A A 15 Käkisalmi Lapsi Mihail ​ mies 1831 1 1
1026R839a0000071 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 411A A 22 Käkisalmi Lapsi Tatjana ​ nainen 1836 1 1
1026R839a0000078 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 411A A 29 Käkisalmi Lapsi Konstantin ​ mies 1832 1 1
1026R839a0000085 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 411B B 1 Käkisalmi Rivimies Semen ​ Voronin mies 1797 1 1
1026R839a0000092 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 411B B 8 Käkisalmi Rivimies Timofei ​ Zaputräev mies 1782 1 1
1026R839a0000099 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 411B B 15 Käkisalmi Lapsi Jevdokija ​ nainen 1833 1 1
1026R839a0000106 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 411B B 22 Käkisalmi Rivimies Danilo ​ Maksimov mies 1788 1 1
1026R839a0000113 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 411B B 29 Käkisalmi Rivimies Uljan ​ Kostin mies 1775 1 1
1026R839a0000120 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 411B B 36 Käkisalmi Vaimo Agafija ​ Jakovleva nainen 1792 1 1
1026R839a0000127 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 412A A 7 Käkisalmi Rivimies Danilo ​ Zhizhirenko mies 1793 1 1
1026R839a0000134 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 412A A 14 Käkisalmi Rivimies Nikolai ​ Gorin mies 1783 1 1
1026R839a0000141 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 412A A 21 Käkisalmi Lapsi Ivan ​ mies 1834 1 1
1026R839a0000148 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 412A A 28 Käkisalmi Vaimo Marfa ​ Vasiljeva nainen 1795 1 1
1026R839a0000155 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 412A A 35 Käkisalmi Rivimies Matvei ​ Kuzmin mies 1808 1 1
1026R839a0000162 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 412B B 4 Käkisalmi Rivimies Kiril ​ Shelpakov mies 1789 1 1
1026R839a0000169 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 412B B 11 Käkisalmi Rivimies Nikita ​ Gerasimov mies 1790 1 1
1026R839a0000176 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 412B B 18 Käkisalmi Rivimies Vasili ​ Sholmatov mies 1792 1 1
1026R839a0000183 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 412B B 25 Käkisalmi Rivimies Ivan ​ Jemeljanov mies 1804 1 1
1026R839a0000190 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 412B B 32 Käkisalmi Rivimies Vasili ​ Jegorov mies 1795 1 1
1026R839a0000197 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 413A A 2 Käkisalmi Rivimies Pavel ​ Turusov mies 1799 1 1
1026R839a0000204 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 413A A 9 Käkisalmi Rivimies Ilja ​ Fedotov mies 1796 1 1
1026R839a0000211 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 413A A 16 Käkisalmi Rivimies Gordei ​ Gribatshenko mies 1808 1 1
1026R839a0000218 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 413A A 23 Käkisalmi Rivimies Ivan ​ Dmitrijev mies 1798 1 1
1026R839a0000225 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 413A A 30 Käkisalmi Rivimies Gavrila ​ Grigorjev mies 1793 1 1
1026R839a0000232 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 413A A 37 Käkisalmi Rivimies Fedor ​ Lantshikov mies 1803 1 1
1026R839a0000239 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 413B B 6 Käkisalmi Rivimies Andrei ​ Titov mies 1786 1 1
1026R839a0000246 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 413B B 13 Käkisalmi Rivimies Fedor ​ Shershnev mies 1796 1 1
1026R839a0000253 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 413B B 20 Käkisalmi Rivimies Ivan ​ Gorbunov mies 1798 1 1
1026R839a0000260 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 413B B 27 Käkisalmi Rivimies Perfali ​ Vorobjev mies 1787 1 1
1026R839a0000267 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 413B B 34 Käkisalmi Rivimies Stepan ​ Kovalev mies 1788 1 1
1026R839a0000274 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 414A A 4 Käkisalmi Lapsi Tatjana ​ nainen 1821 1 1
1026R839a0000281 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 414A A 11 Käkisalmi Komen. rivimies Andrei ​ Ivanov mies 1777 1 1
1026R839a0000288 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 414A A 18 Käkisalmi Vaimo Marja ​ Vasiljeva nainen 1802 1 1
1026R839a0000295 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 414A A 25 Käkisalmi Kasakka Vasili ​ Salzolov mies 1797 1 1
1026R839a0000302 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 414B B 5 Käkisalmi Lapsi Ljubov ​ nainen 1818 1 1
1026R839a0000309 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 414B B 12 Käkisalmi Vaimo Marja ​ Jakovleva nainen 1799 1 1
1026R839a0000316 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 415A A 1 Käkisalmi Leski Darja ​ Mihailova Rokotova nainen 1766 1 1
1026R839a0000323 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 415A A 8 Käkisalmi Tytär Marija ​ Jegorova nainen 1815 1 1
1026R839a0000330 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 415B B 2 Käkisalmi Ent. invalid.koment.rivimies Jegor ​ Timofejev mies 1777 1 1
1026R839a0000337 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 415B B 9 Käkisalmi Ent.rahaston hoitaja aliupseeri Mihail ​ Stefanov Usov mies 1758 1 1
1026R839a0000344 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 416A A 4 Käkisalmi Tytär Anna ​ Matvejeva nainen 1806 1 1
1026R839a0000351 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 416A A 11 Käkisalmi Tytär Jelena ​ Ivanova nainen 1813 1 1
1026R839a0000358 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 416B B 2 Käkisalmi Kauppias Aleksandr ​ Ivanov Lisitzin mies 1795 1 1
1026R839a0000365 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 416B B 9 Käkisalmi Lapsi Aleksandr ​ mies 1837 1 1
1026R839a0000372 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 416B B 16 Käkisalmi Kauppias Prokofi ​ Petrov Bojarinov mies 1772 1 1
1026R839a0000379 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 416B B 23 Käkisalmi Vaimo Jelisaveta ​ Grigorjeva nainen 1786 1 1
1026R839a0000386 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 417A A 1 Käkisalmi Kauppias Stepan ​ Denisov 1:n Kannin mies 1774 1 1
1026R839a0000393 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 417A A 8 Käkisalmi Lapsi Jekaterina ​ nainen 1808 1 1
1026R839a0000400 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 417A A 15 Käkisalmi Lapsi Gavriil ​ mies 1835 1 1
1026R839a0000407 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 417A A 22 Käkisalmi Veli Melanti ​ Fedorov Kannin mies 1802 1 1
1026R839a0000414 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 417B B 2 Käkisalmi Tytär Agripina ​ Semenova Tikareva nainen 1806 1 1
1026R839a0000421 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 417B B 9 Käkisalmi Savonlinnan kauppias Terenti ​ Saveljev Volkov mies 1797 1 1
1026R839a0000428 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 417B B 16 Käkisalmi Lapsi Olga ​ nainen 1814 1 1
1026R839a0000435 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 418A A 2 Käkisalmi Tytär Jelena ​ nainen 1819 1 1
1026R839a0000442 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 418A A 9 Käkisalmi Poika Dmitri ​ Fokin Kannin mies 1810 1 1
1026R839a0000449 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 418A A 16 Käkisalmi Sortavalan kauppiaan poika Matvei ​ Fedorov Klimpujev mies 1826 1 1
1026R839a0000456 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 418B B 6 Käkisalmi Kupari ammattikunnan mestari Aleksei ​ Iljin mies 1803 1 1
1026R839a0000463 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 418B B 13 Käkisalmi Kaupunkilainen Savva ​ Gavrilov Kannin mies 1808 1 1
1026R839a0000470 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 419A A 3 Käkisalmi Tytär Agripina ​ nainen 1795 1 1
1026R839a0000477 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 419A A 10 Käkisalmi Tytär Marija ​ Aleksandrova Kozlova nainen 1807 1 1
1026R839a0000484 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 419A A 17 Käkisalmi Tytär Anisija ​ Stepanova Kannin nainen 1815 1 1
1026R839a0000491 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 419A A 24 Käkisalmi Tytär Marija ​ Stepanova Kannin nainen 1829 1 1
1026R839a0000498 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 419B B 7 Käkisalmi Lapsi Marija ​ nainen 1815 1 1
1026R839a0000505 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 419B B 14 Käkisalmi Leski Jelisaveta ​ Kirilova nainen 1759 1 1
1026R839a0000512 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 419B B 21 Käkisalmi Vaimo Anna ​ Semenova nainen 1790 1 1
1026R839a0000519 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 420A A 3 Käkisalmi Lapsi Vasili ​ mies 1821 1 1
1026R839a0000526 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 420A A 10 Käkisalmi Vaimo Jevfrosinija ​ Jakovleva nainen 1796 1 1
1026R839a0000533 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 420A A 17 Käkisalmi Kaupunkilainen Nikolai ​ Ivanov mies 1789 1 1
1026R839a0000540 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 420B B 4 Käkisalmi Lapsi Aleksandr ​ mies 1822 1 1
1026R839a0000547 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 420B B 11 Käkisalmi Lapsi Anna ​ nainen 1817 1 1
1026R839a0000554 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 420B B 18 Käkisalmi Leski Paraskeva ​ Fedorova nainen 1789 1 1
1026R839a0000561 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 420C C 5 Käkisalmi Kaupunkilaisen tytär Anisija ​ Ivanova nainen 1807 1 1
1026R839a0000568 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 420C C 12 Käkisalmi Vaimo Jevdokija ​ Petrova nainen 1791 1 1
1026R839a0000575 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 420C C 19 Käkisalmi Lapsi Nikolai ​ mies 1837 1 1
1026R839a0000582 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 420D D 4 Käkisalmi Sortavalaisen kaupunkilaisen poika Josif ​ Kondratjev mies 1823 1 1
1026R839a0000589 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 420D D 11 Käkisalmi Poika Andrei ​ mies 1809 1 1
1026R839a0000596 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 420D D 18 Käkisalmi Lapsi Jelena ​ nainen 1819 1 1
1026R839a0000603 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 421A A 3 Käkisalmi Lapsi Ilja ​ mies 1819 1 1
1026R839a0000610 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 421A A 10 Käkisalmi Lapsi Moisei ​ mies 1832 1 1
1026R839a0000617 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 421A A 17 Käkisalmi Tilaton Nikolai ​ Ivanov Kuzmin mies 1798 1 1
1026R839a0000624 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 421A A 24 Käkisalmi Lapsi Jelisaveta ​ nainen 1817 1 1
1026R839a0000631 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 421B B 6 Käkisalmi Tilaton Ivan ​ Nikolajev mies 1795 1 1
1026R839a0000638 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 421B B 13 Käkisalmi Poika Ivan ​ mies 1820 1 1
1026R839a0000645 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 421B B 20 Käkisalmi Tilaton Maksim ​ Jegorov Pitkovski mies 1808 1 1
1026R839a0000652 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 422A A 5 Käkisalmi Tilaton Andrei ​ Ivanov Jas mies 1807 1 1
1026R839a0000659 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 422A A 12 Käkisalmi Hänen palveluksessa oleva Afanasi ​ Arhipov Komarov mies 1806 1 1
1026R839a0000666 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 422B B 7 Käkisalmi Lapsi Natalija ​ nainen 1832 1 1
1026R839a0000673 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 422B B 14 Käkisalmi Hänen avioton lapsi Marija ​ nainen 1818 1 1
1026R839a0000680 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 423A A 1 Käkisalmi Avioton Stefanida ​ Aleksejeva nainen 1814 1 1
1026R839a0000687 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 423A A 8 Käkisalmi Avioton Fedora ​ Ivanova nainen 1828 1 1
1026R839a0000694 Kexholm (ort.) RIKI 839a 839a 423A A 15 Käkisalmi Tytär Jekaterina ​ nainen 1823 1 1

Hittades 732 sökresultat. Sida 1/8.