Paraskeva Fedorova Vasiljeva

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 859
Sida 636
Sida (ab)
Rad 1
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Evp Everstiluutnanttin vaimo
Förnamn Paraskeva
Övriga förnamn
Patronymikon Fedorova
Efternamn Vasiljeva
Släkt
Kön kvinna
Registreringsnummer 3
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 9.3.1859
Dödsförsamling Käkisalmi
Dödsorsak Vesitautinen
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum 14.3.1859
Begravningsförsamling Käkisalmi
Mer uppgifter om begravning
Ålder 22 år
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (1)

Fält Värde
övriga anmärkningar Mies - Everstiluutnantti Aleksandr Pavlov Vasiljev

Uppgifter om anhöriga (0)