Veikko Vladimirinpoika Kosloff

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 930
Sida 75
Sida (ab)
Rad 3
Nummer på raden
Bostadsort Vitebskin lääni
Yrke Työmiehen poika
Förnamn Veikko
Övriga förnamn
Patronymikon Vladimirinpoika
Efternamn Kosloff
Släkt
Kön man
Registreringsnummer
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 1.8.1930
Dödsförsamling
Dödsorsak Lasten heikkous
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum 4.8.1930
Begravningsförsamling
Mer uppgifter om begravning Srk:n hautausmaalle
Ålder 2 månader
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Uppgifter om anhöriga (1)

Fält Värde
Anhörigs typ
Anhörigs yrke Työmies, Venäjän kansalainen
Anhörigs förnamn Vladimir
Anhörigs patronymikon
Anhörigs efternamn Kosloff
Anhörigs släkt