Olga Jakovleva Olkonen

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 867
Sida 146
Sida (ab)
Rad 1
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Kuolleen Uunikaupan kisällin tytär
Förnamn Olga
Övriga förnamn
Patronymikon Jakovleva
Efternamn Olkonen
Släkt
Kön kvinna
Registreringsnummer 7
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 2.11.1867
Dödsförsamling Käkisalmi
Dödsorsak Pistos
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum 4.11.1867
Begravningsförsamling Käkisalmi
Mer uppgifter om begravning
Ålder 7 månader
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Uppgifter om anhöriga (0)