Serafima Nikolajeva Kozlova

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 843
Sida 69
Sida (ab)
Rad 1
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Porvarin poika Nikolai Kozlovin tyt
Förnamn Serafima
Övriga förnamn
Patronymikon Nikolajeva
Efternamn Kozlova
Släkt
Kön kvinna
Registreringsnummer 5
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 5.9.1843
Dödsförsamling 1843
Dödsorsak Pistos
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum 7.9.
Begravningsförsamling
Mer uppgifter om begravning
Ålder 2 månader
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Uppgifter om anhöriga (0)