Petr Jakvovlev Ponomarev

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 845
Sida 124
Sida (ab)
Rad 3
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Rivimies Jakov Ponomarein poika
Förnamn Petr
Övriga förnamn
Patronymikon Jakvovlev
Efternamn Ponomarev
Släkt
Kön man
Registreringsnummer
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 24.6.1845
Dödsförsamling
Dödsorsak Pistos
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum 27.6.1845
Begravningsförsamling
Mer uppgifter om begravning
Ålder 8 månader
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Uppgifter om anhöriga (0)