Anni Orvo Olkonen

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 933
Sida 118
Sida (ab)
Rad 2
Nummer på raden
Bostadsort Tiittalan kylä
Yrke Anni Vasilintytär Olkosen lapsi
Förnamn Anni
Övriga förnamn Orvo
Patronymikon
Efternamn Olkonen
Släkt
Kön kvinna
Registreringsnummer
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 15.1.1933
Dödsförsamling
Dödsorsak Heikkous
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum 19.1.1933
Begravningsförsamling
Mer uppgifter om begravning Räisälän hautausmaahan
Ålder 5 månader
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Uppgifter om anhöriga (1)

Fält Värde
Anhörigs typ OMAINEN_äiti
Anhörigs yrke
Anhörigs förnamn Anni
Anhörigs patronymikon Vasilintytär
Anhörigs efternamn Olkonen
Anhörigs släkt Olkonen