Georgij Ivananpoika Boldiu

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 937
Sida 197
Sida (ab)
Rad 1
Nummer på raden
Bostadsort
Yrke Työmies
Förnamn Georgij
Övriga förnamn
Patronymikon Ivananpoika
Efternamn Boldiu
Släkt
Kön man
Registreringsnummer 4
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 1.6.1937
Dödsförsamling
Dödsorsak Sydäntauti
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum 6.6.1937
Begravningsförsamling
Mer uppgifter om begravning Räisälän hautausmaalle
Ålder 69 år
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (1)

Fält Värde
övriga anmärkningar ent. Venäjän alamainen, pakolainen

Uppgifter om anhöriga (0)