Fedor Kornilov Räkkeläinen

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 819
Sida 352
Sida (ab) 352B
Rad 2
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Porvari
Förnamn Fedor
Övriga förnamn
Patronymikon Kornilov
Efternamn Räkkeläinen
Släkt
Kön man
Registreringsnummer 8
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 5.6.1819
Dödsförsamling Käkisalmi
Dödsorsak Pöhöttymästä
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum
Begravningsförsamling Käkisalmi
Mer uppgifter om begravning
Ålder 52 år
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Uppgifter om anhöriga (0)