Anna Dmitrijeva Kannina

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 849
Sida 313
Sida (ab)
Rad 4
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Kauppiaan pojan tytär
Förnamn Anna
Övriga förnamn
Patronymikon Dmitrijeva
Efternamn Kannina
Släkt
Kön kvinna
Registreringsnummer 15
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 26.12.1849
Dödsförsamling
Dödsorsak Pistos
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum 31.12.1849
Begravningsförsamling
Mer uppgifter om begravning
Ålder 2 veckor
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Uppgifter om anhöriga (1)

Fält Värde
Anhörigs typ
Anhörigs yrke Isä, kauppiaan poika
Anhörigs förnamn Dmitri
Anhörigs patronymikon Fokin
Anhörigs efternamn Kannin
Anhörigs släkt