Paraskeva Ivanova Matvejev

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 1877
Sida 163
Sida (ab) 163A
Rad 13
Nummer på raden
Bostadsort Työläiset
Yrke Avioton tytär
Förnamn Paraskeva
Övriga förnamn
Patronymikon Ivanova
Efternamn Matvejev
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd ogift
Värnplikt
Registreringsnummer 145
Födelsedatum 1853
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig 2
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 24 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)