Aleksandr Agripinanpoika Kannin

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 1878
Sida 210
Sida (ab) 210B
Rad 8
Nummer på raden
Bostadsort Ehtoollisella käymättömät porvarit
Yrke Ruokakauppiaan kuolleen tyttären Agripina Kanninan avioton poika
Förnamn Aleksandr
Övriga förnamn
Patronymikon Agripinanpoika
Efternamn Kannin
Släkt
Kön man
Civilstånd
Värnplikt
Registreringsnummer 27
Födelsedatum 1854
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 2
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 24 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)