Anna Akilinantytär Koppinen

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 1882
Sida 281
Sida (ab) 281A
Rad 7
Nummer på raden
Bostadsort Työläiset
Yrke Avioton tytär
Förnamn Anna
Övriga förnamn
Patronymikon Akilinantytär
Efternamn Koppinen
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd ogift
Värnplikt
Registreringsnummer 107
Födelsedatum 1864
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 18 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)