Nikolai Paavilainen (Pavilaine)

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 1885
Sida 336
Sida (ab) 336B
Rad 12
Nummer på raden
Bostadsort Porvarit
Yrke Avioton poika
Förnamn Nikolai
Övriga förnamn
Patronymikon
Efternamn Paavilainen (Pavilaine)
Släkt
Kön man
Civilstånd ogift
Värnplikt
Registreringsnummer 87
Födelsedatum 1883
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 2
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 2 år
Hushållets nummer 30
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)