Olga Anisiantytär Bogdanova

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 1895
Sida 475
Sida (ab)
Rad 2
Nummer på raden
Bostadsort Ehtoollisella käymättömät porvarit
Yrke Avioton tytär
Förnamn Olga
Övriga förnamn
Patronymikon Anisiantytär
Efternamn Bogdanova
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd
Värnplikt
Registreringsnummer 8
Födelsedatum 1870
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 2
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 25 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)