Varvara Kozmina Kostrov

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 1811
Sida 377
Sida (ab) 377B
Rad 5
Nummer på raden
Bostadsort Lesket ja orvot
Yrke Rjazanin musketöörirykmentin majoitusmestarin, nimineuvos Jakov Dmitrijev Kostrovin leski
Förnamn Varvara
Övriga förnamn
Patronymikon Kozmina
Efternamn Kostrov
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd änka
Värnplikt
Registreringsnummer
Födelsedatum 1771
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 40 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)