Gavriil Vasiljev Iltonov

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 1880
Sida 1
Sida (ab)
Rad 4
Nummer på raden
Bostadsort Papisto
Yrke Poika
Förnamn Gavriil
Övriga förnamn
Patronymikon Vasiljev
Efternamn Iltonov
Släkt
Kön man
Civilstånd
Värnplikt
Registreringsnummer 3
Födelsedatum 1864
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 16 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (1)

Fält Värde
övriga anmärkningar Nimi suluissa

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)