Aleksandra Vasiljeva Iltonov

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 1880
Sida 1
Sida (ab)
Rad 7
Nummer på raden
Bostadsort Papisto
Yrke Tytär
Förnamn Aleksandra
Övriga förnamn
Patronymikon Vasiljeva
Efternamn Iltonov
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd ogift
Värnplikt
Registreringsnummer 2
Födelsedatum 15.2.1871
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 9 år
Hushållets nummer 1
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)