Anna Mihailova Matvejev

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 1880
Sida 14
Sida (ab) 14B
Rad 12
Nummer på raden
Bostadsort Työläiset
Yrke Vaimo
Förnamn Anna
Övriga förnamn
Patronymikon Mihailova
Efternamn Matvejev
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd i äktenskap
Värnplikt
Registreringsnummer 111
Födelsedatum 1834
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 46 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (1)

Fält Värde
Rad 11
Nummer på raden

Släktingar (0)