Aleksandra Jermolajeva

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 1880
Sida 18
Sida (ab) 18A
Rad 6
Nummer på raden
Bostadsort Palvelijat
Yrke Tiurulan seurakunnan, Kaukolan pitäjän, Heinäsalmen kylän populin vaimo
Förnamn Aleksandra
Övriga förnamn
Patronymikon Jermolajeva
Efternamn
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd i äktenskap
Värnplikt
Registreringsnummer 143
Födelsedatum 1840
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 40 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)