Marja Gavrilova

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 832a
Sida 335
Sida (ab) 335A
Rad 22
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Avioton lapsi
Förnamn Marja
Övriga förnamn
Patronymikon Gavrilova
Efternamn
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd
Värnplikt
Registreringsnummer 264
Födelsedatum 1818
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 14 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)