Marina Pavlova

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 833a
Sida 349
Sida (ab) 349A
Rad 11
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Vaimo
Förnamn Marina
Övriga förnamn
Patronymikon Pavlova
Efternamn
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd i äktenskap
Värnplikt
Registreringsnummer 16
Födelsedatum 1795
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 38 år
Hushållets nummer 2
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)