Nikolai Shitikov

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 833a
Sida 351
Sida (ab) 351B
Rad 34
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Rivimies
Förnamn Nikolai
Övriga förnamn
Patronymikon
Efternamn Shitikov
Släkt
Kön man
Civilstånd
Värnplikt
Registreringsnummer 155
Födelsedatum 1757
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 76 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)