Stepan Denisov 1:n Kannin

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 833a
Sida 354
Sida (ab) 354A
Rad 30
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Kauppias
Förnamn Stepan
Övriga förnamn
Patronymikon Denisov 1:n
Efternamn Kannin
Släkt
Kön man
Civilstånd i äktenskap
Värnplikt
Registreringsnummer 211
Födelsedatum 1774
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 2
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 59 år
Hushållets nummer 15
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)