Jekaterina

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 833a
Sida 357
Sida (ab) 357A
Rad 15
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Lapsi
Förnamn Jekaterina
Övriga förnamn
Patronymikon
Efternamn
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd
Värnplikt
Registreringsnummer 186
Födelsedatum 1827
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 6 år
Hushållets nummer 41
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (2)

Fält Värde
fader kaupunkilainen Fedor
fader Bogdanov (kuol.)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)