Jelizaveta Semenova

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 833a
Sida 357
Sida (ab) 357B
Rad 24
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Vaimo
Förnamn Jelizaveta
Övriga förnamn
Patronymikon Semenova
Efternamn
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd i äktenskap
Värnplikt
Registreringsnummer 206
Födelsedatum 1789
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 44 år
Hushållets nummer 46
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)