Natalija Petrova

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 833a
Sida 358
Sida (ab) 358A
Rad 2
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Vaimo
Förnamn Natalija
Övriga förnamn
Patronymikon Petrova
Efternamn
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd i äktenskap
Värnplikt
Registreringsnummer 209
Födelsedatum 1791
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 42 år
Hushållets nummer 46
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)