Natalija Sylikum. Avdejeva

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 833a
Sida 359
Sida (ab) 359A
Rad 5
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Hänen avioton lapsi
Förnamn Natalija
Övriga förnamn
Patronymikon Sylikum. Avdejeva
Efternamn
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd
Värnplikt
Registreringsnummer 243
Födelsedatum 1832
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 1 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)