Sökanvisningar

På den här sidan hittar du viktig information om hur du använder Karelen-databasen. Du får anvisningar om snabbsökning och detaljerad sökning samt om hur du gör sökningar med olika sökelement, till exempel namn, tidpunkt eller hemvistnamn. I slutet av sidan finns information om hur färdighetsanteckningar i kommunionböcker ska tolkas.

Viktig information om användningen av Karelen-databasen

Karelen-databasen har sammanställts källtroget, dvs. uppgifter har kopierats från kyrkböcker och registrerats i databasen som sådana utan ändringar. I praktiken innebär detta att namn, ortnamn och många andra uppgifter kan förekomma i databasen i flera olika skrivformat och med eventuella skrivfel. En del av uppgifterna har dock normaliserats, dvs. standardiserats i ett enda skrivformat. Normaliserade uppgifter är till exempel yrkestitlar och dödsorsaker. På grund av källtrogenheten kan det vara lättare att hitta information genom att använda jokertecknet asterisk (*).

Under framställningen av Karelens databas hann man inte föra in allt kyrkoboksmaterial för det överlåtna området. Information om osparat material är listad på den här sidan.

Observera att inte alla uppgifter om alla personer finns inskrivna i kyrkböckerna. Uppgifternas exakthet och omfattning varierar beroende på tidsålder, församling och person som har skrivit in dem i kyrkböckerna.

Datan i Karelen-databasen har producerats av databasstiftelsen och dataregistrerarna. Riksarkivet lagrar och publicerar databasens offentliga data, men uppdaterar inte datan och rättar inte regelbundet till fel i datan.

Snabbsökning

Snabbsökningen i databasen fungerar som fritextsökning. Du kan alltså ange valfritt sökord i textfältet ”Sök i databasen”. Möjliga sökord är till exempel namn, yrke, årtal eller ort. I textfältet lönar det sig att använda *-tecknet. Till exempel i slutet av namn: Mat* söker namnen Matti och Matthias. I början av namn: *arina söker namnen Katarina och Catharina. Mitt i namnet: Ca*rina söker namnen Catarina, Catharina och Cathrina. Fältet identifierar och söker även namnformer som liknar det du letar efter.

Snabbsökning fungerar bäst med ett enda sökord.

Detaljerad sökning

Förutom snabbsökning finns det en detaljerad sökning i tjänsten som gör det möjligt att söka efter och avgränsa data med hjälp av flera olika kriterier. Du kan söka information med både enskilda och flera sökfält samtidigt.

I övre delen av den detaljerade sökningen finns snabbval för att avgränsa sökningen efter församlingstyp samt en rullgardinsmeny för att välja olika församlingar. På knapparna nedanför rullgardinsmenyn kan du sortera sökresultaten efter typ av kyrkbok.

Sökning i databasen och användning av snabb- och detaljerad sökning

Du kan göra mycket exakta sökningar genom att kombinera sökfält och använda sökmotorer. Du måste dock vara försiktig när du använder systemet, eftersom ett enda oavsiktligt tangentbordsfel kan leda till att du inte hittar några sökresultat.

Efter att du har valt sökord och sökvillkor, kör du sökningen antingen genom att trycka på enter-tangenten eller genom att klicka på ”Sök” längst ned på sidan. Om du vill återställa dina sökvillkor helt i den detaljerade sökningen klickar du på knappen ”Töm” i slutet av sökformuläret.

Efter din sökning visas uppgifterna som hittats i en sökresultatlista. Med snabblänkarna i den här vyns övre kant kan du sortera sökresultaten efter församling, kyrkbokstyp, boningsort, yrke eller en persons födelseår. Genom att klicka på ett enskilt sökresultat i sökresultatlistan får du fram all information om sökresultatet. På sökresultatlistans olika sidor kan du växla mellan knapparna ”föregående” och ”nästa” som finns både ovanför och under listan. Du kan ändra sökvillkoren med knappen ”Ändra sökningen” ovanför sökresultatlistan. Du kan göra en ny sökning genom att klicka på knappen ”Snabbsökning” eller ”Detaljerad sökning” längst upp på sidan beroende på vilken typ av sökning du vill utföra.

Sökning på namn

I textfältet Efternamn kan du söka uppgifter utifrån en persons efternamn. På motsvarande sätt kan du söka uppgifter utifrån en persons förnamn i textfältet Förnamn. I fältet ”Övriga förnamn” kan du söka efter information utifrån en persons andra eller tredje namn. Med patronymfältet kan du hitta information utifrån en persons eventuella patronym. Ett patronymikon är en tilläggsdefinition av förnamnet som tidigare gavs efter personens far eller mor (till exempel Andersson, Mikaelsdotter eller Annasson). Observera dock att långt ifrån alla i databasen har ett patronymikon. Sökfältet Släkt söker i databasen utifrån ett eventuellt efternamn före äktenskapet.

Sökning på tidpunkt

Med hjälp av textfälten för födsel, vigsel och dödstid kan du söka uppgifter utifrån en persons födelse-, vigsel- och dödstid. Med sökfälten för inflyttningsdatum och utflyttningsdatum kan du söka uppgifter enligt antingen flytt till församlingen eller flytt från församlingen. Vid varje tidpunkt finns det två fält, så du kan begränsa sökningen till önskad tidsperiod. Genom att skriva datum eller årtal endast i det vänstra fältet begränsas resultaten från och med den tiden. Med fältet på höger sida kan du däremot begränsa resultaten till den tid du önskar. Alla tidssökningar har en noggrannhet på antingen ett datum eller ett år. Datum ska skrivas som dd.mm.åååå. Med band- och sidosökfälten kan du söka information utifrån i vilken kyrkbok och på vilken sida uppgifterna finns i det nämnda originalmaterialet.

Sökning på kön och boningsort

Med snabbvalet för kön kan du sortera sökresultaten efter kön. Med fältet för bostadsort kan du söka uppgifter utifrån boningsort. Du kan söka uppgifter enligt församling, socken, by eller till och med ett enskilt hus. Den detaljerade informationen om boningsort varierar dock, och till exempel boningshus har inte nödvändigtvis märkts ut för alla personer.

”Inga namnvarianter”

Med rutorna ”Inga namnvarianter” till höger om de detaljerade sökfälten kan du ändra sökfunktionens söklogik. Sökmotorn Katiha söker också som standardinställning efter stavningar som liknar det namn som anges i sökfältet. Namnet ”Henrik” kan till exempel förekomma i kyrkböckerna i varierande former som ”Henric”, ”Hinrick”, ”Heikki” och så vidare. Om du väljer alternativet ”inga namnvarianter” ignorerar sökmotorn alternativa stavningar och letar endast efter det som du anger i sökfältet. Varje ruta påverkar bara sökfältet intill, dvs. om du vill inaktivera namnvarianter från alla sökfält måste du välja alla rutor.

Färdighetsanteckningar i kommunionböcker

För de personer som registrerats i Katiha har också färdighetsanteckningar i kommunionböcker registrerats. Med färdighetsanteckningar granskades utvecklingen av en persons förmåga att lära sig kristendom och att läsa utan- och innantill. Det finns flera olika former av anteckningar och du kan läsa mer om hur man tolkar dem i artikeln i Arkivens Portti.

Statistiksökning

Via statistiksökningen i Karelen-databasen kan du granska statistikuppgifter om till exempel antalet födda i en församling, antalet ingångna äktenskap eller den genomsnittliga tiden mellan dödsdatum och begravningsdatum under ett visst år eller en längre tidsperiod.

Observera att det inte finns statistikuppgifter om alla församlingar och alla tidsperioder. Sökresultatet beror på mängden inmatade data från församlingarna. Statistiksökningen lämpar sig bäst för granskning av statistikdata om en enskild församling, eftersom det då är lättare att se eventuella luckor i uppgifterna.