Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://katiha.kansallisarkisto.fi och har upprättats 11.03.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Meningsfull ordning (1.3.2)

På sidan ’Detaljerad sökning’ läser skärmläsaren ”luettelo napsautettava Annantehdas (ort.)” mellan knappen ’Töm val av församling’ och församlingslistan, även om listan inte är vald och ’Annantehdas (ort.)’ inte är vald från lista.

Språk för del av sida (3.1.2)

Det mänskliga språket för varje avsnitt eller fras i innehållet kan inte automatiskt tydliggöras.

Konsekvent identifiering (3.2.4)

På sidan ’Detaljerad sökning’ används ett visuellt liknande element för att markera kryssrutor och ’Sök’ och ’Töm’ knappar. Dessutom kan omarkerade kryssrutor i vissa fall visuellt förväxlas med sökfälten.

Feedback och kontaktuppgifter

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Ge feedback via e-post karjalatietokanta@kansallisarkisto.fi. Lägg ”Tillgänglighetsfeedback” som rubrik.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000