Material som saknas i databasen Karelen

Under framställningen av Karelens databas hann man inte föra in allt kyrkoboksmaterial för det överlåtna området. Information om osparat material är listad på den här sidan. Listan har gjorts vid slutet av arbetet med att spara materialet 8.3.2022.

Harlu

Ingermanlands flyktingförsamling

Jakimvaara

Jäskis

Kyyrölä ort.

Kexholms stads- och landsförsamling

Kexholm ort.

Mola

Petsamo

Pälkjärvi

Rautus

Sakkola

Soanlax

Sordavala ort.

Suistamo ort.

Suojärvi ort.

Tyterskär

Valkjärvi

Viborgs Stads Svenska Församling

Viborg ort.

Viborgs garnisons ort. militärförsamling

Äyräpää