Tatiana Grigorjeva Lisina

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 841
Sida 16
Sida (ab)
Rad 3
Nummer på raden
Bostadsort
Yrke Grigori Maksimov Lisinin tytär
Förnamn Tatiana
Övriga förnamn
Patronymikon Grigorjeva
Efternamn Lisina
Släkt
Kön kvinna
Registreringsnummer 5
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 27.5.1841
Dödsförsamling
Dödsorsak Kuume
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum 31.5.1841
Begravningsförsamling
Mer uppgifter om begravning
Ålder 5 år
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (1)

Fält Värde
uppgifter i anslutning till dödsfall haudannut pappi Nikolai Dimitrijevski diakoni Nikolai Muzovskin kanssa ja lukkari Mihail Silin siviilihautausmaale

Uppgifter om anhöriga (1)

Fält Värde
Anhörigs typ
Anhörigs yrke Isä, aliupseeri evp.
Anhörigs förnamn Grigori
Anhörigs patronymikon Maksimov
Anhörigs efternamn Lisin
Anhörigs släkt