Antoni Andrejev Mikulaine

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 847
Sida 197
Sida (ab)
Rad 5
Nummer på raden
Bostadsort Elisenvaara, Kurkijoen pitäjä
Yrke Populi Andrei Mikulaisen poika
Förnamn Antoni
Övriga förnamn
Patronymikon Andrejev
Efternamn Mikulaine
Släkt
Kön man
Registreringsnummer 12
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 18.6.1847
Dödsförsamling
Dödsorsak Isorokko
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum 22.6.1847
Begravningsförsamling
Mer uppgifter om begravning
Ålder 2 år
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Uppgifter om anhöriga (0)