Kondrati Karpishin

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 818
Sida 343
Sida (ab) 343A
Rad 1
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Invaliidikomppanian sotilas
Förnamn Kondrati
Övriga förnamn
Patronymikon
Efternamn Karpishin
Släkt
Kön man
Registreringsnummer 13
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 1.12.1818
Dödsförsamling Käkisalmi
Dödsorsak Kuumeesta
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum
Begravningsförsamling Käkisalmi
Mer uppgifter om begravning
Ålder 28 år
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Uppgifter om anhöriga (0)