Gavriil

Huvuduppgifter (27)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Förteckningar över döda och begravda
Band 810
Sida 259
Sida (ab) 259A
Rad 6
Nummer på raden
Bostadsort
Yrke Avioton poika
Förnamn Gavriil
Övriga förnamn
Patronymikon
Efternamn
Släkt
Kön man
Registreringsnummer 6
Skriftebokens sida
Födelsedatum
Dödsdatum 29.3.1810
Dödsförsamling Käkisalmi
Dödsorsak Pistos
Mer uppgifter om dödsfallet
Begravningsdatum
Begravningsförsamling Käkisalmi
Mer uppgifter om begravning
Ålder 1 år
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Uppgifter om anhöriga (0)