Grigori Vasiljev Iltonov

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 1880
Sida 1
Sida (ab)
Rad 8
Nummer på raden
Bostadsort Papisto
Yrke Poika
Förnamn Grigori
Övriga förnamn
Patronymikon Vasiljev
Efternamn Iltonov
Släkt
Kön man
Civilstånd ogift
Värnplikt
Registreringsnummer 6
Födelsedatum 21.1.1873
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 2
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 7 år
Hushållets nummer 1
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)