Anastasija Matfejeva

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 826a
Sida 142
Sida (ab) 142B
Rad 6
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Lääkäri Shtutinin maaorja
Förnamn Anastasija
Övriga förnamn
Patronymikon Matfejeva
Efternamn
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd
Värnplikt
Registreringsnummer 236
Födelsedatum 1805
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 21 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)