Aleksandr Ivanov Lebedev

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 833a
Sida 348
Sida (ab) 348B
Rad 5
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Pappi
Förnamn Aleksandr
Övriga förnamn
Patronymikon Ivanov
Efternamn Lebedev
Släkt
Kön man
Civilstånd
Värnplikt
Registreringsnummer 3
Födelsedatum 1803
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 30 år
Hushållets nummer
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)