Anna Sergejeva

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 833a
Sida 357
Sida (ab) 357A
Rad 1
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Leski
Förnamn Anna
Övriga förnamn
Patronymikon Sergejeva
Efternamn
Släkt
Kön kvinna
Civilstånd änka
Värnplikt
Registreringsnummer 179
Födelsedatum 1799
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 34 år
Hushållets nummer 41
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (1)

Fält Värde
äkta maka Semen Ivanov (kuol.).

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)