Vasili

Huvuduppgifter (43)

Fält Värde
Församling Kexholm (ort.)
Kyrkbok Kommunionböcker
Band 833a
Sida 357
Sida (ab) 357B
Rad 17
Nummer på raden
Bostadsort Käkisalmi
Yrke Lapsi
Förnamn Vasili
Övriga förnamn
Patronymikon
Efternamn
Släkt
Kön man
Civilstånd
Värnplikt
Registreringsnummer 301
Födelsedatum 1820
Födelseförsamling
Inomäktenskaplig
Flerbarnsfödsel
Konfirmerad
Konfirmationsdatum
Skriftskola
Nattvardsbesök 1
Vaccination
Skolutbildning
Skrivkunnighet
Modersmål
Slag av inflyttning
Föregående församling
Föregående sidnummer
Föregående flyttbok
Inflyttningsdatum
Slag av utflyttning
Nästa församling
Nästa sidnummer
Nästa flyttbok
Utflyttningsdatum
Ålder 13 år
Hushållets nummer 44
Överstrykning

Anmärkningsuppgifter (0)

Husförhörsår (0)

Antal husförhör (0)

Nattvardsanteckningar (0)

Anteckningar om skicklighet (0)

Rösträtt (0)

Äktenskap (0)

Äkta makar (0)

Släktingar (0)